Disclaimer

Huisregels 
SiSi.nl is bedoeld om elkaar te laten lachen en is een kindvriendelijke website. 

Veilig Internet 
Deze website is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar oud. Daarnaast worden kinderen jonger dan 12 jaar aangeraden toestemming te vragen aan ouders of voogd voor ze deze site bezoeken. Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te gaan en te controleren.

Meedoen acties: 
Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger te hebben verkregen voor deelname aan de actie. De organisator kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of ouder om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

Elk kind tot 16 jaar dat meedoet aan de actie dient tevens het email adres van zijn/haar ouders/verzorgers op te geven. De ouder/verzorger zal per mail worden geïnformeerd over de deelname aan de actie. Wanneer de ouder/verzorger hier geen prijs op stelt, kan middels een mail aan redactie@sisi.nl worden uitgeschreven voor de actie.

Wanneer een kind deelneemt aan een actie en wint, zal eerst persoonlijk contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers. Pas wanneer zij akkoord zijn met betrekking tot ontvangen van de prijs zal tot uitkering van de prijs worden overgegaan.

Copyright: 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen grappen, gegevens, games, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij SiSi. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SiSi is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van SiSi. Zonder schriftelijke toestemming van SiSi is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid: 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Vrumona B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Vrumona B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van weke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde bestanden of programmatuur.

PRIVACY STATEMENT
Vrumona respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt. 

Cookies
Cookies zijn stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om het gebruik van de site te versnellen. 

Je kunt je internetprogramma zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Wanneer je dan cookies weigert kan je alleen op sommige plekken op de site niet meer komen. 

Persoonlijke informatie (zoals je naam, adres, telefoonnummer of emailadres) zal niet verzameld worden tenzij je deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie zal alleen gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor je deze informatie verstrekt hebt (bijvoorbeeld: om te antwoorden op je e-mail of om een grap uit te halen). Wij gaan ervan uit dat je toestemming van je ouders hebt om op sisi.nl te zijn en mee te doen aan de activiteiten op deze site. Voor enkele activiteiten zoals aanmelden nieuwsbrief en acties zullen wij je ouders informeren. 

Indien je vragen hebt over wat hierboven staat, kun je e-mailen naar consumentenservice@vrumona.nl